Bảng giá xe

SONATA 2.0 AT 2017

1.064.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

ELANTRA 2.0 AT 2017 - AVN

749.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

ELANTRA 1.6 MT 2017 - CD

620.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

ELANTRA 1.6 MT 2017 - AVN

625.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

ELANTRA 1.6 AT 2017 - AVN

699.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Accent blue 1.4 MT

552.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Accent blue 1.4 AT

615.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Accent 5 cửa 1.4 A/T 2015

590.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

I20 ACTIVE 1.4AT 2017

632.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

GRAND I10 1.2 AT CKD 2017

445.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

GRAND I10 1.0 AT CKD 2017

415.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

GRAND I10 1.0 MT CKD 2017

390.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

GRAND I10 1.0 MT BASE CKD 2017

350.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

GRAND I10 1.2 MT CKD 2017

420.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

GRAND I10 1.2 MT BASE CKD 2017

380.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

GRAND I10 SEDAN 1.2 AT CKD 2017

445.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

GRAND I10 SEDAN 1.2 MT BASE CKD 2017

380.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

GRAND I10 SEDAN 1.2 MT CKD 2017

420.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

SANTAFE ĐẶC BiỆT-DẦU 2017 (EU4)

1.310.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

SANTAFE ĐẶC BiỆT-XĂNG 2017 (EU4)

1.260.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

SANTAFE THƯỜNG-XĂNG 2017 (EU4)

1.110.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

SANTAFE THƯỜNG- DẦU 2017 (EU4)

1.160.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

TUCSON 2.0 ĐẶC BiỆT - DẦU CKD

1.030.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

TUCSON 2.0 BẢN THƯỜNG - XĂNG CKD

855.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

TUCSON 2.0AT ĐẶC BiỆT-XĂNG 2017

930.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

TUCSON 1.6 T-GDI CKD

990.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

CRETA XĂNG 1.6AT 2017

827.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

CRETA DẦU 1.6L

863.500.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.5MT 6 CHỖ-DẦU

831.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.4MT 6 CHỖ-XĂNG

800.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.4MT 6 CHỖ-XĂNG 2017

805.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.4 MT 9 CHỖ-XĂNG

945.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.4 MT 9 CHỖ-XĂNG 2017

950.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.5 MT 9 CHỖ-DẦU

992.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.4 AT 9 CHỖ - XĂNG

1.018.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.4 AT 9 CHỖ - XĂNG 2017

1.023.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.4 AT LIMOUSINE

1.537.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX 2.4 AT LIMOUSINE 2017

1.542.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX CỨU THƯƠNG 2.5 MT-DẦU

710.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX CỨU THƯƠNG 2.4 MT-XĂNG

680.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

STAREX CỨU THƯƠNG 2.4 MT-XĂNG 2017

685.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Porter(H100)

325.000.000 VNĐ
DỰ TOÁN CHI PHÍ
© Copyright 2015 Hyundai Bà Rịa Vũng Tàu