Danh sách khách hàng tham gia “MINIGAME GAME THẬT VUI – QUÀ ĐẦY TÚI”

Bảng liệt kê danh sách Khách hàng đã tham gia.

 

*Cập nhật lúc 0h00 ngày 26/09/2020. Thời gian chương trình đã kết thúc.

STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐT BIỂN SỐ XE KÊNH GỬI NGÀY GỬI THỜI GIAN GỬI ĐÁP ÁN SỐ MAY MẮN GIẢI THƯỞNG/QUÀ TẶNG
1 Trần Quốc Vinh 0963xxx307 72A-1xx70 Email 10/09/2020 8:09 B 84 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
2 Anh Hiếu (Công ty TNHH Công Nghiệp Gốm Bạch Mã Việt Nam) 0907xxx032 52LD-xx29 SMS 10/09/2020 8:39 B 29 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
3 Lê Trọng Quang 0972xxx575 43A-2xx99 SMS 10/09/2020 9:12 B 83 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
4 Anh Toàn (Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Green Sun) 0984xxx767 51G-9xx42 SMS 10/09/2020 9:19 B 42 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
5 Nguyễn Ngọc Cường (Công ty TNHH Đức Mạnh) 0913xxx630 72A-0xx82 SMS 10/09/2020 9:29 B 69 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
6 Trần Trung Nguyên 0965xxx178 72A-3xx66 SMS 10/09/2020 9:29 B 19 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
7 Nguyễn Đức Lộc 0906xxx363 72A-1xx23 SMS 10/09/2020 10:46 B 14 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
8 Bùi Trung Hiếu (Công ty TNHH Máy Tính & TT Đan Việt 0946xxx606 72A-2xx38 SMS 10/09/2020 10:56 B 85 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
9 Phùng Ngọc Việt 0379xxx047 72A-1xx67 Email 10/09/2020 11:08 B 47 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
10 Đoàn Tuấn 0903xxx498 72A-1xx53 SMS 10/09/2020 11:14 B 27 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
11 Huỳnh Văn Phương 0909xxx063 72A-2xx86 SMS 10/09/2020 11:27 B 53 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
12 Nguyễn Lê Cư 0913xxx398 72A-0xx23 SMS 10/09/2020 12:01 B 82 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
13 Phạm Hồng Quân 0982xxx599 72A-2xx19 SMS 10/09/2020 12:11 B 72 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
14 Vũ Trường Giang 0938xxx677 72A-2xx19 SMS 10/09/2020 15:01 B 27 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
15 Nguyễn Đức Đạt 0937xxx379 72A-3xx86 SMS 10/09/2020 15:28 B 72 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
16 Bạch Đăng Thu 0905xxx588 72A-2xx50 SMS 10/09/2020 15:37 B 50 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
17 Đồng Thị Chưa 0989xxx575 72A-3xx17 SMS 10/09/2020 17:12 B 85 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
18 Nguyễn Ngọc Đông 0918xxx837 72A-3xx98 SMS 10/09/2020 19:32 B 28 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
19 Nguyễn Thành Vinh 0985xxx419 72A-2xx58 SMS 10/09/2020 21:21 B 57 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
20 Nguyễn Viết Lưu 0916xxx249 72A-3xx77 SMS 11/09/2020 8:31 B 76 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
21 Trương Hùng Cường 0935xxx176 72A-1xx19 SMS 11/09/2020 9:55 B 78 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
22 Lê Mạnh Hà 0932xxx368 72A-2xx32 SMS 11/09/2020 11:29 B 10 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
23 Nguyễn Đức Hải (Công ty TNHH TMDV Dầu Khí Trường Hải) 0916xxx679 72A-2xx38 SMS 11/09/2020 12:51 B 69 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
24 Trần Chiêu Minh 0984xxx975 72A-3xx49 SMS 11/09/2020 13:38 B 94 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
25 Võ Hoàng Quốc Phương 0704xxx120 72A-2xx72 SMS 11/09/2020 13:39 B 88 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
26 Lương Cao Viên 0908xxx484 72A-1xx51 SMS 11/09/2020 16:42 B 77 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
27 Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Ngô Hưng Gia 0888xxx108 60A-4xx55 SMS 11/09/2020 17:09 B 87 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
28 Huỳnh Trương Duy Nghĩa 0945xxx171 71A-0xx72 SMS 11/09/2020 17:23 B 58 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
29 Lê Văn Nguyên 0903xxx568 72A-0xx61 SMS 11/09/2020 18:09 B 73 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
30 Nguyễn Minh Trí 0908xxx039 72A-3xx65 SMS 12/09/2020 16:16 B 87 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
31 Phạm Minh Ngân (Công ty TNHH Phạm Long) 0919xxx316 60A-5xx11 SMS 12/09/2020 17:10 B 51 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
32 Phạm Hải Âu 0947xxx993 72A-3xx44 SMS 13/09/2020 7:27 B 44 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
33 Lê Thanh Bình 0987xxx002 72A-2xx89 SMS 14/09/2020 11:48 B 76 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
34 Trương Phạm Thùy Anh 0984xxx433 72A-3xx83 SMS 14/09/2020 14:49 B 83 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
35 Lý Thành Trung 0937xxx339 72A-3xx96 SMS 14/09/2020 18:00 B 39 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
36 Nguyễn Thị Kim Huyền 0903xxx514 60A-4xx55 SMS 15/09/2020 10:35 B 89 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
37 Trần Hoàng Thụy 0915xxx118 72A-0xx79 SMS 15/09/2020 10:44 B 79 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
38 Nguyễn Văn Lý 0937xxx179 72A-1xx84 SMS 15/09/2020 11:37 B 31 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
39 Lê Văn Tùng 0985xxx166 72A-0xx65 SMS 15/09/2020 12:07 B 66 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
40 Lê Đăng Dưỡng 0985xxx108 60A-5xx19 SMS 15/09/2020 15:20 B 89 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
41 Mai Thanh Kiều 0933xxx444 72A-2xx04 SMS 15/09/2020 15:50 A 57 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
42 Lê Ngọc Tâm 0918xxx270 72A-0xx68 SMS 15/09/2020 16:36 B 15 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
43 Đỗ Thị Bích Ngọc 0985xxx808 35A-1xx38 SMS 16/09/2020 8:11 A 39 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
44 Lê Văn Quốc Thắng (Công ty TNHH Dịch Vụ Cơ Giới Long Phát) 0965xxx000 72A-3xx22 SMS 16/09/2020 8:47 B 70 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
45 Vương Thành Trung (Công ty CP Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam) 0909xxx376 72A-0xx33 SMS 16/09/2020 9:02 B 27 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
46 Phạm Bá Quân (Công ty TNHH TV XD KT Công Trình Hoàng Quân) 0961xxx986 72A-1xx38 SMS 16/09/2020 9:23 A 75 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
47 Trần Văn Phong (Công ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Xăng Dầu Nhà Bè VT) 0911xxx102 72A-2xx13 SMS 16/09/2020 12:04 B 07 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
48 Trịnh Huỳnh Khánh Dũ (Công ty TNHH Thịnh Khang Danh) 0913xxx773 60A-6xx44 SMS 16/09/2020 13:10 B 44 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
49 Võ Hoàng Dũng 0817xxx979 72A-1xx88 SMS 16/09/2020 16:30 A 98 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
50 Nguyễn Duy Cường 0907xxx769 72A-2xx07 SMS 16/09/2020 18:54 B 32 Giải nhất: Apple Watch S3 GPS 38mm
51 Phạm Văn Hạnh (Công ty TNHH XD DV TM Quốc Huy) 0918xxx283 72A-1xx92 SMS 16/09/2020 21:22 C 63 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
52 Lê Văn Thế 0938xxx378 51F-5xx82 SMS 16/09/2020 23:47 B 82 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
53 Phan Văn Thắng 0938xxx113 72A-2xx95 SMS 17/09/2020 8:48 B 52 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
54 Ninh Vũ Thái Phương 0901xxx534 72A-2xx18 SMS 17/09/2020 9:40 B 51 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
55 Hoàng Xuân Việt (Công ty CP Kỹ Thuật Chống Ăn Mòn Gre-Coating Việt Nam) 0903xxx182 72LD-0xx37 SMS 17/09/2020 11:31 B 68 Giải đặc biệt: Điện thoại Samsung Galaxy S10 Lite
56 Cao Văn Tuấn 0918xxx576 72A-1xx11 SMS 17/09/2020 14:43 B 11 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
57 Phạm Cư Sỹ (Liên Danh HDEC HSHI Hàn Quốc) 0909xxx400 72LD-0xx41 SMS 17/09/2020 20:03 B 28 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
58 Nguyễn Huy Đức (Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trần Long) 0907xxx126 51F-2xx04 SMS 18/09/2020 10:41 B 20 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
59 Lâm Thị Tuyến 0908xxx174 72A-2xx59 SMS 18/09/2020 13:42 B 45 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
60 Nguyễn Thị Bích Yến 0907xxx456 72A-2xx51 Email 18/09/2020 14:36 B 56 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
61 Huỳnh Thị Thanh Mai 0914xxx383 72A-2xx09 SMS 18/09/2020 16:15 B 09 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
62 Nguyễn Hùng Cường (Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hùng Phong) 0912xxx568 72A-2xx56 SMS 19/09/2020 20:34 B 04 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
63 Nguyễn Cao Mên (Công tyTNHH XD TM DV Tín Nghĩa Xuyên Mộc) 0931xxx853 72A-3xx40 SMS 21/09/2020 12:06 B 40 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
64 Nguyễn Tấn Thủy 0911xxx200 60A-6xx92 Email 23/09/2020 15:59 B 79 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn
65 Nguyễn Chí Thành 0907xxx106 72A-2xx41 Email 23/09/2020 21:17 A 99 Quà tặng tri ân: Dù cán ngắn

Chi tiết chương trình:


Hyundai Bà Rịa Vũng Tàu

Đại lý ủy quyền TC Motor
☎️ Hotline Kinh Doanh: 0933.904.908
☎️ Hotline Kỹ Thuật & Bảo Hiểm: 090.123.6264
☎️ Hotline đặt hẹn DV & CSKH: 0937.108.800.
? Số 611, QL 51, Phường Long Hương, TP Bà Rịa. (Qua cổng chào Bà Rịa 50m hướng VT-HCM)